Wyszukiwarka

Logowanie

Rejestracja jest niezbędną czynnością, abyś mógł dodać ogłoszenie w zakładce "Praca"
Wykonane przez:

Komunikat GIF w sprawie programów lojalnościowychInformujemy, że są dostępne zaproszenia na 24 września br. do Warszawy na uroczyste obchody XI Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza organizowane przez Naczelną Izbę Aptekarską. Zainteresowane osoby prosimy o odbiór zaproszeń w biurze naszej Izby.Recepty na niektóre produkty lecznicze z dłuższą datą ważności

W dniu 18 września 2014 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia, zgodnie z którym recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, będą realizowane nie później niż ciągu 30 dni od daty wystawienia, a nie jak dotychczas w ciągu 14 dni.

Opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. poz. 1172) oprócz zmiany terminu ważności niektórych recept, wydłuża również czas na jaki jednorazowo może być dokonana preskrypcja z miesiąca do 90 dni.


Kolejną zmianą wprowadzoną przez nowy akt normatywny jest umożliwienie dodatkowego wpisywania ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki.

Zrezygnowano również ze szczegółowego określenia sposobu dawkowania wskazanych środków z uwagi na fakt, iż niejednokrotnie trudno jest określić wskazany sposób na recepcie - niektórzy pacjenci zażywają bowiem leki w sposób doraźny. Rozporządzenie wprowadza również zapis, zgodnie z którym jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie określonym w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zaś w przypadku leków niepodlegających refundacji - dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 września 2014 r. zmarła w wieku 92 lat

prof. Irena Grabowska

absolwentka Wydziału Farmaceutycznego AMG z 1952 roku, wieloletni pracownik naukowy
i nauczyciel akademicki, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej w latach 1970-1985 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Msza żałobna zostanie odprawiona 10 września 2014 r. (środa) o godz. 10 w kościele
pw. Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Gomółki 11/13 w Gdańsku-Wrzeszczu. Uroczystości
żałobne odbędą się na cmentarzu Srebrzysko: godz. 11.30 – wystawienie urny
w Nowej Kaplicy, godz. 12 – pogrzeb.Szanowni Farmaceuci z aptek szpitalnych,

zapraszam na spotkania „przy kawie” organizowane już od ponad dwóch lat, co miesiąc, w Katedrze Farmacji Stosowanej GUMed.

Celem spotkań jest przede wszystkim zbliżenie się osób, które mają nieodpartą chęć zmian w sprawach,

które od nich zależą, niezależnie od funkcji, i oczywiście wymiana doświadczeń, poznawanie „nowinek”.

Stanowiska w aptece szpitalnej cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem wśród farmaceutów

i czas poświęcony dzieleniu się wiedzą na pewno będzie dobrze służył misji zawodowej.

Zaczynamy zawsze w Katedrze Farmacji Stosowanej (Hallera 107), o stałej godzinie 17.00.

W przypadku większej liczby osób będziemy przenosić się do Apteki Szkoleniowej lub do innej sali.

Najbliższe spotkanie odbędzie się we wtorek 9 września (godz. 17.00).

 

Zapraszam wszystkich CHĘTNYCH.

Prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska

tel. 58-3491080 lub -85