http://www.urpl.gov.pl/pl-formularze-zgloszenia-dzialania-niepozadanego - Zgłaszanie wszystkich działań niepożądanych do departamentu monitorowania niepożądanych działań produktów leczniczych w URPLWMiPB .

http://dziennikmz.mz.gov.pl/booktabs.html - Obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia